:


  
 

, .
 
- , , , ( ), .
 
2 XML., .
 


, .


1

 
XML
 
2 ,
 
XML
 


  .
https://data.gov.ru/